RSS

Etikettarkiv: CI

En jämförelse runt CI

Tänkte ut en liten jämförelse angående CI-debatten*, som blossade upp nu igen på DN i samband med en artikel om Lena Adelsohn-Liljeroth. Hon är hörselskadad och har nu opererats med en ny CI-teknik där man kan behålla den hörsel man redan har. Debatten handlar ju dock sällan om vuxnas operationer, där är väl de flesta eniga om att det är positivt, utan om att CI-operera nyfödda döva barn. Det kan ju låta ganska självklart för hörande att vilja operera sina barn om det skulle hända att de föddes döva, men jag tänkte försöka illustrera hur de döva som är emot CI-operationer på småbarn förmodligen resonerar.

(*CI=Cochleaimplantat, ett hörselhjälpmedel som kan opereras in i huvudet på en hörselskadad eller döv person och ger personen ”konstgjord hörsel”. Mycket kontroversiellt och omdebatterat i dövvärlden.)

Tänk dig att du bor i en värld där all kommunikation sker via telepati. Något talspråk är inte aktuellt – det är överflödigt – och visst kan folk göra ljud, t ex skrika för att varna någon, men inte forma eller uppfatta ord. Dock finns det ett fåtal personer som föds utan telepatisk förmåga, och vissa tappar förmågan senare i livet på grund av hjärnskador eller liknande. Du är en av dem som är född som icke-telepat.

Under århundradenas lopp har icke-telepaterna naturligtvis utvecklat ett talspråk för att kunna kommunicera med varandra. Era barn, föräldrar och anhöriga lär sig också detta språk i varierande grad, och det finns tolkar som både kan telepati och talspråk, för att underlätta vardagen för icke-telepaterna. Men för de allra flesta människor är talspråket obegripligt, det låter väl ganska fint när de pratar, tycker telepaterna, men det är omöjligt att få någon slags mening i det.

Ni icke-telepater är som folk är mest, nämligen ganska olika. Vissa är nöjda med sin situation, vissa önskar att de kunde telepatera, och vissa blir upprörda när telepaterna kallar dem ”handikappade”. Ni är ju inte alls handikappade, ni har bara ett annat språk, och bara telepaterna orkade lära sig talspråket skulle alla kommunikationsproblem vara ur världen! Dessutom är ni stolta över ert talspråk, över gemenskapen som ni fått eftersom ni gått i skolor för icke-telepater och där lärt känna en massa personer som delar ert språk och ert sätt att vara, och över er kultur med sånger. Sånger som är så vackert, och som telepaterna helt har missat skönheten i, fast de skulle kunna förstå det bara de gick in för det.

Men nu har forskarna hittat en ny teknik som gör att barn som föds icke-telepatiska kan opereras så de får en viss, grov, telepatisk förmåga. Telepater som får icke-telepatiska barn genomför denna operation i stor utsträckning, och färre och färre barn växer upp som kan dela icke-telepaternas gemenskap. Nu ser du hur er kultur med talspråk sakta men säkert glöms bort (få föräldrar förstår vitsen med att lära sig själva och sina barn talspråket efter att operationen är gjord). Hur skulle du reagera om du fick ett barn som också var icke-telepatiskt? Skulle du med alla medel försöka göra barnet telepatiskt? Eller skulle du vilja ge ditt barn den kultur du själv vuxit upp i?

Kanske väljer du efter noggrant övervägande att operera ditt barn, kanske inte. Men kan du säga att du tycker att något av alternativen är självklart?

 
10 kommentarer

Publicerat av på 01 juni 2011 i Allmänt, Teckenspråk

 

Etiketter: ,